Typ transakcji
Grupa portali: Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com Szukam-Inwestora.com
Szukam-Inwestora.com Szukam-Inwestora.com

I licytacja nieruchomości Marki, ul. Bielówek

Szukam inwestora: Budownictwo, Nieruchomości komercyjne

Opis oferty


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak Kancelaria Komornicza nr XI II w Wołominie na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2020 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika pod adresem:05-200 Wołomin, ul. Wiejska 9/26 odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości o nr Ksiąg Wieczystych WA1W/00038263/8 oraz WA1W/00113702/8 położonych w miejscowości Marki, w obrębie ewidencyjnym 3-01, stanowiących działki ew. nr 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/8, 19/9, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 19/28, 19/29, 19/30, 19/31, 19/33, 19/34, 19/36, 19/37, 19/38, 19/39, 19/40, 19/41, 19/42, 19/43, 19/44, 19/45, 19/46, 19/47, 13/4, 19/7, 19/16, 19/26, 19/27,19/32.
Egzekucja z udziałów dłużników w ww. nieruchomościach została połączona w trybie art. 926 §1 kpc.
Suma oszacowania wynosi 9.727.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 7.295.925,00 zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę: 972.790,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
17 1020 1026 0000 1802 0179 3181 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc oraz w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie,

licytacja nieruchomości

Podobne oferty


Propozycja współpracy w projekcie urbanistycznym.Cena za m2...

dolnośląskie
aktualizacja: 31.10.2020

Szukam inwestora: Budownictwo, Inna branża, Usługi - inne

Teren inwestycyjny. Cena za m2 terenu budowlanego wynosi 30 zł/m2 Netto Najbliższe otoczenie to piękne lasy o...

projekt urbanistyczny

dolnośląskie
aktualizacja: 31.10.2020

Gmina Kobierzyce - Kuklice grunt pod osiedle bliźniaki dwulo...

dolnośląskie, Kobierzyce
aktualizacja: 27.11.2020

Szukam inwestora: Budownictwo, Nieruchomości komercyjne

Szukam inwestora na grunt budowlany 6455m z wlasna droga dojazdowa,moze byc zamkniete osiedle na ktorym moze powstac 20 domow jednorodzinnych blizniaczych dwulokalowych , standard popularny...

grunt pod budownictwodziałka budowa bliźniakówzabudowa mieszkaniowa działkakobierzycekomercyjne kobierzycenieruchomość komercyjnagrunt komercyjny

dolnośląskie, Kobierzyce
aktualizacja: 27.11.2020

Inwestycja Kraków

5 500 000 zł małopolskie, Kraków
aktualizacja: 25.11.2020

Szukam inwestora: Budownictwo

Zainwestuj: Kameralna inwestycja 931m2 pum- u na północy Krakowa budowa budynku wielorodzinnego, w niedalekiej odległości od centrum....

dewelopercrowdfundinginwestowanieinwestowanie grupowenieruchomościprojekt deweloperskiinwestycja deweloperska kraków

5 500 000 zł małopolskie, Kraków
aktualizacja: 25.11.2020
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Partnerzy eFaktor StockWatch Business Angels Club doinvest partners Fordata
© 2003-2020 doinvest partners
Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w regulaminie.    Akceptuję