Typ transakcji
Grupa portali: Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com Szukam-Inwestora.com
Szukam-Inwestora.com Szukam-Inwestora.com

Przedsiębiorstwo w upadłości likwidacyjnej

Sprzedam firmę: Chemia

Opis oferty


Syndyk spółki w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 318/15) zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem przetargu - aukcji jest przedsiębiorstwo w upadłości likwidacyjnej
z wyłączeniem należności i środków finansowych w tym środków pieniężnych i wierzytelności z rachunków bankowych w upadłości likwidacyjnej. Minimalna cena sprzedaży to kwota 15 000 000,00 Pln (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).

Wszystkie dokumenty związane z procesem sprzedaży i niniejszego przetargu, w tym oferta oraz załączniki do niej winny być złożone w języku polskim.
Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 500 000,00 Pln (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do sądu, a nie data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2018 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 120 o godz. 11:00. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, regulamin przetargu oraz dane finansowe – Sprawozdania Finansowe dostępne są do wglądu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w kancelarii syndyka: 03-307 Warszawa ul. Kotsisa 2/4 lokal 14, 22 8141020 lub 22 6145288. Wszelkie dokumenty udostępniane są w języku polskim.

Podobne oferty


Sprzedam firmę - nowowybudowana franczyzowa stacja paliw i...

Sprzedam firmę: Chemia

Sprzedam udziały w spółce która wybudowała i prowadzi franczyzową stację paliw czołowego polskiego operatora. Stacja nowa czynna...

3 000 000 zł śląskie, Pawłowice
aktualizacja: 07.08.2018

Sprzedam firmę / markę kosmetyczną

Sprzedam firmę: Chemia

Sprzedam firmę / markę kosmetyczną - ponad 30 pozycji produktowych w kategorii pielęgnacji ciała, dłoni i stóp. Produkty profesjonalne do gabinetów oraz do użytku domowego....

240 000 zł mazowieckie
aktualizacja: 20.07.2018

Spółka chemiczna szuka partnera biznesowego

Szukam inwestora: Chemia

Młoda spółka technologiczna, skupiająca się na pracach B+R oraz produkcji wyspecjalizowanych związków chemicznych poszukuje zainteresowanych partnerów biznesowych. Oczekujemy współpracy polegającej na wniesieniu dodatkowego kapitału oraz...

200 000 zł śląskie, Katowice
aktualizacja: 02.07.2018

Fabryka nowoczesnej chemii gospodarczej i budowlanej szuka i...

Szukam inwestora: Chemia

Nowoczesna fabryka chemii gospodarczej i budowlanej produkowanej na bazie receptur opartych o nanotechnologie, poszukuje inwestora do wspólnego...

1 000 000 zł małopolskie, Chrzanów
aktualizacja: 29.06.2018
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Partnerzy eFaktor StockWatch Business Angels Club doinvest partners Fordata Prześwietl
© 2003-2018 doinvest partners
Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w regulaminie.    Akceptuję