Typ transakcji
Grupa portali: Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com Szukam-Inwestora.com
Szukam-Inwestora.com Szukam-Inwestora.com

SPiD - zdalne odczytywanie informacji z dalszych odległości (100 m) przy użyciu smartfona/kart SPiD

Szukam inwestora: Technologia, innowacje

Opis oferty


Informacje inwestorskie:
Poszukiwany uzupełniający wkład własny dla realizacji projektu SPiD o wartości ok. 3,1 mln zł, o którego dofinansowanie z programu Poir 4.1.4, zarządzanego przez Ncbir, złożony został w dn. 5.01.2018 r. stosowny wniosek dotacyjny. Ocena wniosku dokonana będzie w okresie 3 miesięcy, podczas którego możliwe jest podpisanie inwestorskiej umowy warunkowej. W przypadku inwestycji o mniejszej wartości niż potrzebna dla sfinansowania projektu, pozostałe uzupełnienie sfinansowania projektu poszukiwane będzie wśród podmiotów finansujących przedsięwzięcia wysokich technologii (Polski Fundusz Rozwoju, BridgeAlfa, Mci Capital). Projekt realizowany będzie w konsorcjum z Instytutem Technologii Elektronowej. Negocjacje inwestycyjne dotyczące wyjścia z inwestycji oraz stopy zwrotu z inwestycji prowadzone będą tylko z wybranymi oferentami w przypadku przedstawienia oczekiwań inwestorskich w tym zakresie. W oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie z Poir 4.1.4 sporządzone zostanie w najbliższym czasie Memorandum Informacyjne wraz z Planem finansowym realizacji projektu oraz działań wdrożeniowych. Istnieje możliwość pozyskania dodatkowego kapitału zarówno z crowdfundingu konsumenckiego, jak i udziałowego.

Opis projektu/systemu SPiD:
System SpiD będzie składał się z serwisu internetowego, aplikacji mobilnej oraz elektronicznych urządzeń w postaci nadajników i odbiorników informacji opracowanych w projekcie SPiD. W przysyłaniu informacji wykorzystywane będą również smartfony z zainstalowanym emulatorem karty SPiD.
System SPiD służył będzie szybkiemu i prostemu pobieraniu informacji umieszczanych w otoczeniu zewnętrznym w bliższych lub dalszych odległościach o zasięgu wzrokowym, umożliwiając jednocześnie tworzenie wzajemnych powiązań pomiędzy odbiorcami i nadawcami tych informacji w celu zapewnienia automatycznej aktualizacji zgromadzonych informacji oraz prowadzeniu działań marketingowych w przyszłości. Urządzenia elektroniczne SPiD, będące przedmiotem projektu, będą kluczowymi elementami systemu SPiD. Urządzenia te będą wzajemnie komunikowały się wykorzystując technologie radiowe: nfc na bliską (do 10 cm), Bluetooth na średnią (do 10 m) oraz Long Range Bluetooth na daleką (do 100 m) odległość.
Urządzenia SPiD opracowane zostaną w różnych werskch – w wersji mobilnej w postaci karty formatu CR80 lub emulatora takiej karty instalowanego w smartfonach, w wersji stacjonarnej Intermediate w postaci umożliwiającej montaż w zewnętrznych nośnikach informacji typu szyldy oraz w wersji Long Range w postaci umożliwiającej instalowanie na bilbordach czy display'ach. Urządzenia SPiD cechowała będzie wysoka autonomiczność działania bazująca na własnym źródle zasilania w postaci doładowywanego w sposób bezkontaktowy superkondensatora (karta lub szyld SPiD) lub zasilania zewnętrznego (bilbord, display). Rozwiązanie urządzeń SPiD chronione będzie zastrzeżeniem wzoru użytkowego, a karta SPiD zastrzeżeniem wzoru przemysłowego.
Więcej informacji dotyczących rozwiązań związanych z urządzeniami SPiD udostępniona będzie zweryfikowanym pod kątem wiarygodności inwestorom zainteresowanym uczestniczeniem w przedsięwzięciu SPiD, po podpisaniu odpowiedniej umowy N.D.A.


Podobne oferty


Bariery przeciw zalaniowe dla nieruchomości

Szukam inwestora: Technologia, innowacje

Posiadam Patent na "Barierę p/zalewową dla nieruchomości" - dla domów odbiorców prywatnych, istniejących - gdzie wygląd elewacji pozwala na zmianę, bez konsultacji architektonicznej . Pomysł...

200 000 zł mazowieckie, Warszawa
aktualizacja: 03.01.2018

Sprzedam udziały w aplikacji mobilnej dla gastronomii

Szukam inwestora: Technologia, innowacje

Sprzedam udziały w działającej w systemie Android aplikacji mobilnej do pobrania ze sklepu Google Play - Share...

15 000 zł mazowieckie, Warszawa
aktualizacja: 21.12.2017

Innowacyjny start-up szuka wspólnika-inwestora

Szukam inwestora: Technologia, innowacje

Poszukuję wspólnika lub inwestora do wdrożenia innowacyjnego systemu do zarządzania firmą i pracownikami. System już istnieje ,...

dolnośląskie, Zgorzelec
aktualizacja: 19.01.2018

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Szukam inwestora: Technologia, innowacje

Firma poszukuje firm z branży usług elektrycznych, które chciałyby się zająć handlem i montażem urządzeń do stabilizacji...

wielkopolskie, Ostrzeszów
aktualizacja: 12.01.2018

Energetyka, bigaz, gaz ziemny, produkcja pradu

Szukam inwestora: Technologia, innowacje

Koncepcja układu urządzeń elektrowni opartej o spalanie biogazu (ewentualnie gazu konwencjonalnego) ze sprawnością znacznie wyższą niż obecne 50-55% (dla układu gazowo parowego). Mój pomysł mógł...

aktualizacja: 08.01.2018
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Partnerzy eFaktor StockWatch Business Angels Club doinvest partners Fordata Prześwietl
© 2003-2018 doinvest partners
Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w regulaminie.    Akceptuję